Kender du de nye trafikregler for 2022?


Nye trafikregler for 2022
Foto: FDM.dk

Så skriver vi 2022 og det er vanen tro ensbetydende med nye regler og love som vi skal til at lære at begå os med i trafikken og det gælder både for bilisterne, motorcykelisterne og så sandelig også ejerne af motoriserede løbehjul samt skateboard – Kilde: FDM.dk se de nye regler herunder👇

Fartbøderne vil stige med 20% til et beløb som er deleligt med kr. 600,- Det mindste bødeforlæg vil lyde på kr. 1.200,- og som et eksempel vil en fartoverskridelse på 30 km/t i en zone med max 50 km/t, lyder en bøde efter de nye takster på kr. 4.200,-

Vejside-synshaller for motorcykler som ikke overholder de fejl som et tidligere syn påpegede samt dæmme op for alt for larmende motorcykler.

Ny købelov træder i kraft for køb af bil i 2022. Primært er der ændret på det som kaldes “formodningsreglen” som tidligere var 6 måneder, er nu ændret til 1 år og gælder for køb foretaget fra og med 2022. (Forklaring på formodningsreglen: Køber du en bil af en forhandler, så gælder i forvejen en regel, der hedder ”formodningsreglen”. Den regel betyder i korte træk, at hvis der skulle vise sig at være noget galt med bilen i en vis periode efter, du har købt den, så vil man formode, at fejlen også har været til stede før du købte bilen. Og derfor er det ikke dig som køber, der skal betale for at rette fejlen, men sælger.)

2 nye skilte i trafikken – Henholdsvis “Trafiktavle A 38” som ligner et omvendt bump på vejen, men fortæller i stedet, at der er en såkaldt lunke i vejen, hvor der ved kraftig nedbør kan være vand på kørebanen og “Trafiktavle M 18” som anvendes typisk, hvor der er samkørselsmuligheder, eller hvor kollektiv transport møder andre transportformer.

Nye beskatningsregler for ladebokse i privaten. Værdien af den ladeboks eller -stander bliver du med nye regler, der træder i kraft ved årsskiftet, ikke længere beskattet af. Har du haft fri elbil eller fri plugin-hybrid i mindst et halvt år, så bliver du heller ikke beskattet, hvis laderen overgår til privat brug. Det halve år kan tidligst tælles fra 1. januar, så den tidligste dato for, at din lader ikke beskattes ved overgang til privat brug, er 1. juli 2022.

På med hjelmen når du færdes i trafikken på et motoriseret løbehjul eller skateboard samt for de såkaldte selvbalancerende køretøjer, det vil sige f.eks. segboards og uniwheels. Bærer du ikke en godkendt cykelhjelm efter 1. januar 2022, kan du straffes med bøde.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *